Voor dinsdag 20.00 besteld = donderdag thuisbezorgd!

Algemene voorwaarden

Servicevoorwaarden

1. Definities

 

Bestelling: een bestelling van de Klant via het Platform bij de marktondernemer van het door de Klant geselecteerde Productaanbod.

Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die als eindconsument een bestelling plaats via het Platform.

Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Klant en het Marktondernemer met betrekking tot een Bestelling en de bezorging of het afhalen van de Bestelling.

Platform: de website(s), apps, tools en andere apparaten van Lokale Markten en mogelijk zakelijke partners waarop de service beschikbaar wordt gemaakt.

Productproductaanbod: Het product- en dienstenaanbod van de Marktondernemer dat door de Klant via het Platform bij de Marktondernemer kan worden besteld. 

 

Marktondernemer: een bedrijf dat producten verkoopt en voor de totstandkoming en betaling van overeenkomsten het Platform gebruikt.

Marktondernemer informatie: de informatie van de Marktondernemer met betrekking tot, onder andere, bedrijfs -en contactgegevens, algemene informatie, productproductaanbod (maaltijden, bijgerechten, opties en dranken), prijzen voor ieder afzonderlijk product (inclusief BTW), bedrijfslogo, grafisch materiaal, bezorggebied (inclusief postcodes), bezorgkosten en minimale bestelbedragen.

Service: de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door Lokale Markten worden aangeboden aan de klant, onder meer bestaande uit het publiceren van het productaanbod, het faciliteren van het tot stand komen van overeenkomsten en het doorsturen van Bestellingen naar het relevante Marktondernemer.

Lokale Markten V.o.f. : De naam van de organisatie achter het platform, opererend onder Lokale Markten. 

 

 1. Identiteit van Lokale Markten

Lokale Markten
KvK: 778208975
BTW-nr: NL861159354B01
email: info@lokalemarkten.nl

 

3. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn alleen van toepassing op de Service. Lokale Markten is niet verantwoordelijk voor het vinden van genoeg afnemers van producten. Op het Productaanbod zijn daarnaast, indien van toepassing, de algemene voorwaarden van de Marktondernemer van toepassing.
 2. De Klant gaat door middel van het plaatsen van een Bestelling direct een Overeenkomst met het Marktondernemer aan voor de levering van het door de Klant geselecteerde Productaanbod. De Klant is gebonden aan de Bestelling en heeft geen recht op terugbetaling, behalve in het geval van annulering door het Marktondernemer op grond van artikel 6 hieronder.

 

4. Het Productaanbod

 1. Lokale Markten publiceert het Productaanbod namens de Marktondernemers op het Platform, overeenkomstig de door de Marktondernemers aangeleverde Marktondernemer informatie. Lokale Markten aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het Productaanbod en van de Marktondernemer afkomstige informatie op het Platform. De Marktondernemer kan ingrediënten en additieven gebruiken voor maaltijden en drankjes, die allergieën en intoleranties kunnen veroorzaken. Als een Klant allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen, raden wij aan om telefonisch contact op te nemen met het Marktondernemer voor actuele allergeneninformatie voordat de bestelling wordt geplaatst.
 2. Lokale Markten geeft alle informatie van Marktondernemers zodanig weer, dat voor de Klant duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het Productaanbod zijn verbonden.
 3. Lokale Markten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het Platform.

 

5. De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de Bestelling definitief maakt door het klikken op de knop 'Nu kopen' tijdens het proces van het plaatsen van een Bestelling via het Platform.
 2. Na ontvangst van de Bestelling, zal Lokale Markten de Bestelling elektronisch aan de Klant bevestigen.
 3. De Overeenkomst kan alleen door het Marktondernemer worden uitgevoerd als de Klant correcte en volledige contact- en adresgegevens verstrekt bij het plaatsen van de Bestelling. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Lokale Markten of de Marktondernemer te melden.
 4. In verband met informatie over de status van zijn Bestelling, dient de Klant na het plaatsen van de Bestelling telefonisch of per e-mail (zoals aangegeven bij het plaatsen van de Bestelling) bereikbaar te zijn voor zowel de Marktondernemer als Lokale Markten.
 5. Indien de Klant kiest voor bezorging van de Bestelling, dan dient hij aanwezig te zijn op het door de Klant aangegeven bezorgadres om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen.
 6. Indien de Klant kiest voor het afhalen van de Bestelling, dan dient hij op de door de overeengekomen gekozen tijd aanwezig te zijn op de afhaallocatie van de Marktondernemer, die in een bevestigingsmail, tekstbericht of op de website van Lokale Markten is weergegeven.
 7. Bij aflevering van de Bestelling kan de Marktondernemer vragen om identificatie als de Bestelling alcoholische producten of andere producten met een leeftijdslimiet bevat. Als de Klant zich niet adequaat kan identificeren of niet voldoet aan de minimumleeftijdseisen, weigert de Marktondernemer de betreffende producten aan de klant te leveren. In dit geval kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht
 8. Lokale Markten aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

 

6. Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling

 1. In verband met de bederfelijkheid van het Productaanbod geldt dat de Klant geen recht heeft om de Overeenkomst te ontbinden. Bestellingen kunnen niet door de Klant bij Lokale Markten worden geannuleerd. Annulering van de Bestelling door de Klant bij het Marktondernemer is slechts mogelijk indien de Marktondernemer expliciet aangeeft dat Annulering van de Bestelling door de Klant mogelijk is.
 2. De Marktondernemer heeft het recht de Bestelling te annuleren indien bijvoorbeeld het Productaanbod niet meer beschikbaar is, het productaanbod of betreffende (product) informatie niet correct is weergegeven op het Platform, de Klant een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer, andere contactgegevens heeft opgegeven of in geval van overmacht.
 3. Indien de Klant een valse Bestelling plaatst (bijvoorbeeld door foutieve contactgegevens door te geven, niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of afhaallocatie om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan Lokale Markten besluiten om toekomstige Bestellingen van de betreffende Klant te weigeren.
 4. Lokale Markten heeft het recht om namens het Marktondernemer Bestellingen te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de Bestelling of de contactgegevens. Indien Lokale Markten een Bestelling annuleert die al betaald is, dan zal Lokale Markten dat bedrag overboeken op de dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Indien de Klant schijnbaar valse of frauduleuze Bestellingen plaatst, dan kan Lokale Markten hiervan aangifte doen bij de politie.

 

7. Betaling

 1. Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden Afnemers van producten, is de Klant verplicht om het Marktondernemer te betalen voor de Bestelling. Door de Klant kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via het Platform of door betaling aan het Marktondernemer aan de deur of op de afhaallocatie.
 2. Behoudens het bepaalde in artikel 6.4, van deze Algemene Voorwaarden Afnemers van producten, is het (gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling alleen mogelijk indien de Bestelling niet (geheel) geleverd kan worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.
 3. Het Marktondernemer heeft Lokale Markten geautoriseerd om namens het Marktondernemer de online betaling van de Klant in ontvangst te nemen.

 

 

 

8. Klachtenregeling

 1. Klachten van de Klant over het Productaanbod, de Bestelling of de uitvoering van de Overeenkomst, dienen bij het Marktondernemer te worden neergelegd. De exclusieve verantwoordelijkheid voor het productaanbod van het Marktondernemer en de uitvoering van de overeenkomst ligt bij het Marktondernemer. Lokale Markten kan alleen een bemiddelende rol aannemen.
 2. Als de Klant een klacht heeft over de Service, dan dient de klacht via het contactformulier, per e-mail of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan de afnemers van productenservice van Lokale Markten op het in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Afnemers van producten aangegeven contactadres.
 3. Nadat de klacht door Lokale Markten is ontvangen zal Lokale Markten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken, reageren met een ontvangstbevestiging. Lokale Markten streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 weken te behandelen.
 4. Klachten zoals omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel, moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij respectievelijk het Marktondernemer (lid 1) of Lokale Markten (lid 2).
 5. De Europese Commissie beheert een ODR platform. Dit platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Lokale Markten sluit het gebruik van Alternative Dispute Resolution als bedoeld in de richtlijn 2013/11/EU expliciet uit. Het e-mailadres van Lokale Markten is legal@lokalemarkten.nl